Kunstig intelligens – For tidlig eller kjærkomment?

Den første forelesningen i Digital Markedsføring omhandlet kunstig intelligens, et felt som er i stadig vekst. Kunstig intelligens handler om å bruke eksperimentelle og teoretiske dataverktøy for å kunne konstruere datasystemer som er «intelligente», i den grad at «de» kan løse problemer og opparbeide seg egne erfaringer. Dette teknologiske gjennombruddet  åpner en rekke muligheter, men også utfordringer for dagens samfunn. I og med at dette er ulikt noe som helst annet som er funnet opp/konstruert, er det rett og slett vanskelig å si om vi beveger oss i riktig retning.

Et av, eller det absolutte hovedproblemet, er at kunstig intelligens kan ta over mange arbeidsoppgaver og dermed også koste virkelige individ arbeidet. For mange bedrifter kan dette være ressurssparende i den grad at disse, kall det roboter, ikke krever betaling for utført arbeid. For det alminnelige individ som risikerer å bli erstattet av kunstig intelligens vil det derimot få langt verre konsekvenser, og samfunnet generelt risikerer å lide under høy arbeidsledighet og færre mennesker som bidrar i samfunnet.

Noen eksempler på yrker der dette kan bli en realitet er i sjåføryrket, der ryktene om at selvkjørende biler nærmer seg markedet er hetere enn noen gang. Fabrikkmedarbeidere, resepsjonister, og faktisk også enkelte yrker innenfor byggebransjen om det skulle vise seg at 3D-printing gjør radikale fremskritt. Dette, spesielt sistnevnte yrkesgruppe, blir nok dog bestående i all overskuelig fremtid for vår generasjons vedkommende. Samtidig gir dette en indikasjon på hvor langt verden har kommet på teknologifronten, det at yrkesgrupper som kun for noen få år siden trodde skulle bestå for alltid, nå har fått seg noe å tenke på med de stadige fremskrittene på det digitale og tekniske.

Jeg er av den oppfatning at med de riktige grepene og gode forberedelser, vil «robotenes» inntog i arbeidslivet være kjærkomment og mer en ressurs enn en byrde. Dette forutsetter at de ikke går på bekostning, men heller i tillegg til de som allerede er ansatt i bedriften. Kunstig intelligens vil heller aldri få den samme relasjonen til kunder som det et individ kan, noe jeg både tror og håper de fleste konsern og bedrifter er klar over.

Kunstig intelligens er bare i startfasen, og kommer mest sannsynlig til å vokse og optimalisere seg drastisk de neste årene. Det eneste som er sikkert, er at det blir spennende å følge den nye verdens teknologiske utvikling den kommende tiden. Tenker man på den digitale utviklingen de siste femten årene, kan man si at verden har utviklet seg relativt kolossalt. Fortsetter dette tempoet, er det umulig å si hvor langt fremme vi er i år 2034, men man skal ikke se bort fra at hverdagen er en helt annen enn den vi er vandt med nå.

Kilder:

https://ing.dk/artikel/ai-pioner-vil-goere-kunstig-intelligens-mainstream-paa-fabriksgulvet-209459 (bilde)

Notater fra forelesningen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *