Om meg

Hei!

Mitt navn er Sondre Aasmundrud. Jeg er 24 år gammel og kommer fra Vikersund i Buskerud, hvor jeg også til daglig bor.

Tidlig i 2017 bestemte jeg meg for å studere Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling ved Høyskolen Kristiania i Oslo, da jeg alltid har hatt en stor interesse og fascinasjon for reiselivet. Jeg startet på min bachelorgrad her i august samme år, og har så langt hatt mange ulike emner som for eksempel organisasjon og ledelse, forbrukeratferd og english for business communication i tillegg til reiselivsfagene turisme og opplevelse, bærekraftig reiseliv, introduksjon til reiselivsnæringen og informasjonsteknologi i reiselivet.

Dette semesteret, altså det fjerde, har jeg valgt å fordype meg i emnet som heter digital markedsføring. Mitt mål med dette semesteret er å opparbeide meg mer kunnskap om den digitale verden, samt det og i en større grad forstå viktigheten av å inneha god kunnskap rundt den aktuelle digitaliseringen vi nå etterhvert lever i. Videre har jeg som mål at dette halvåret skal gå meg flere og kanskje annerledes perspektiver angående flere interessante temaer, pluss gjøre meg bedre rustet da jeg en dag skal ut i arbeidslivet.

I denne forbindelse har jeg opprettet en blogg hvor jeg kommer til å skrive om ting jeg finner interessant innenfor dette emnet, litt reiseliv, samt bloggoppgaver som blir gitt av foreleser.

  • Sondre Aasmundrud
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Sondreaa.jpg